> over ons > onze gemeente

Waar staat de doopsgezinde gemeente Mensingeweer voor?

De gemeente is ontstaan uit de doopsgezinde gemeenten Obergum, Rasquert en Den Hoorn. In 1819 stichtten zij samen een nieuwe kerk in Mensingeweer. Toen de provincie in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een weg gepland had op de plaats waar kerkgebouw en pastorie stonden, werd uitgeweken naar Eenrum waar een nieuw kerkgebouw verrees aan de J.J.Willingestraat. De naam van de gemeente werd ”Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum”.

We zijn een kleine gemeente met mensen die zich betrokken voelen bij haar wel en wee, maar ook banden hebben met de maatschappij en haar noden. In de plaatselijke oecumene wordt samengewerkt met andere kerkgenootschappen, zowel in gezamenlijke kerkdiensten op gezette tijden, als bij andere zaken die aandacht vragen zoals 'De Arme Kant' van Nederland. Onze gemeente ondersteunt  de Voedselbank Het Hogeland te Baflo   www.voedselbankhethogeland.nl/  almede De Arme Kant van De Marne.

Met enige regelmaat is er een gesprekskring. Zie bij agenda. Eens in de veertien dagen is er dienst op zondag, veelal om 09.30 uur. Voor een overzicht van de diensten raadpleegt u ook de agenda.

Op tal van manieren proberen we als gemeente en individueel ons geloven in de praktijk te  brengen op de plaats waar wij wonen en werken.

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Eenrum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl