> agenda

Agenda

7 oktober 2019, 20:00 uur

DoRe Café najaarsseizoen trilogie “Oude denkers opnieuw gedacht. De actualiteit van de 20e eeuw"

remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, 9711 BC GRONINGEN

Het DoRe-Café van remonstranten en doopsgezinden richt najaar 2019 in een drieluik zijn blik op een drietal gerenommeerde theologen, die in de afgelopen eeuw tot veel discussie aanleiding gaven:
Op 7 oktober in de remonstrantse kerk: Gerrit Jan Heering (1879-1955); remonstrants hoogleraar ethiek en godsdienstwijsbegeerte.
Op 6 november in de doopsgezinde kerk: Frits Kuiper (1898-1974); doopsgezind predikant en theologisch publicist. 
Later te bepalen datum en spreker over: Catharina Halkes (1920-2011); rooms-katholiek hoogleraar feministische theologie en de eerste eco-theologe van Nederland.

Bij alle drie zien we dat het gedreven denkers en sprekers zijn in en vanuit de kerk om de taak die zij vanuit het evangelie voelden waar te maken en tegelijk werden zij ermee geconfronteerd dat hun eigen kerken zich veel minder uitgesproken wilden profileren dan zijzelf, ja zich soms fel verzetten tegen hun theologisch activisme.  De avonden willen zowel deze historische spanning belichten als de actualiteit van de theologen en meer in het algemeen het spreken van 'de' kerk in de samenleving.

Als eerste komt aan bod prof. dr. Gerrit Jan Heering bij wie met name wordt gefocused op zijn al in 1928 (!) verschenen ‘De zondeval van het christendom : een studie over christendom, staat en oorlog’, een boek dat in vele talen vertaald werd en dat vele (herziene) herdrukken beleefde en ook na de dood van Heering uitgegeven bleef worden met een nieuwe introductie (van de vrijzinnig-hervormde professor Hannes de Graaf) om het bij de tijd te houden.

De zgn. rechts-modernistische remonstrant Heering wilde in dit boek over de christelijke vredesgedachte uitdrukken dat de sterkste machten in het leven niet geweld en wapenen zijn maar geloof en geweten.

Ds. Lense Lijzen, predikant van de Remonstrantse Gemeente Groningen, die de lezing houdt, verkent Heerings radicaliteit, die veel opriep en die nog steeds vragen oproept.
datum: maandag 7 oktober
locatie: kerkzaal van de Remonstrantse kerk 
adres: Coehoornsingel 14, 9711 BC Groningen
tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
entrée: gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld !)

lezing


Terug
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Eenrum
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl