Nieuws

 
 
17 november 2016

Eenrum: Menno Simonspenning voor Margriet en Roelf van der Tuuk

Na de zondag 6 november gehouden kerkdienst in de doopsgezinde vermaning en na een toespraak door hem, verraste voorzitter Hendrik Jan Woltersom Margriet en Roelf van der Tuuk met de overhandiging van de Menno Simonspenning. Zij kregen deze onderscheiding, een ontwerp van Aizo Betten, voor het vele werk dat ze samen hadden verricht voor de totstandkoming van het boek Onderweg naar 2019 - Doopsgezinde Gemeente Mensingeweer te Eenrum.

De bijeenkomst stond die middag geheel in het teken van de presentatie van dat boek, dat een nieuwe fase van het bestaan van deze gemeente markeert. De gemeente die nu ruim 196 jaar bestaat, zal de komende jaren namelijk steeds intensiever gaan samenwerken met de Doopsgezinde Gemeente Groningen.

De belangstelling voor de bijeenkomst was enorm. De aanwezigen kwamen van heinde en verre, zoals dominee Rob Workel en Giel van Leerzem uit de buurgemeente Holwerd en Sikke Roosma namens de ADS in Amsterdam. Enkele verkeerswachten zorgden er voor dat de J.J. Willingestraat niet dichtslibde.

Aan het begin van de kerkdienst, waarin dominee Geert Brüsewitz voorging en Anneke Boer het orgel bespeelde, heette voorzitter Woltersom, die wel even moest wennen aan zo'n volle kerk, als eersten de leden, belangstellenden, oud-leden en voormalige belangstellenden welkom. Daarna volgden oud-predikante Saakjen van Hoorn–Dantuma, Wijtske Betten–de Vries, weduwe van Aizo Betten, Sietsia van Witteveen–Lange, die al tijdens haar meisjesjaren in de pastorie woonde, Jan Cees Noord, voorzitter van de Doopsgezinde Gemeente Groningen, Tine de Boer van de Groningse Doopsgezinde Sociëteit, Ellen van Drooge namens de Menno Simonsstichting, burgemeester Koos Wiersema van de gemeente De Marne, zijn echtgenote Tiny Doornbos, die aanwezig was namens de PKN Mensingeweer Leens, oud-burgemeester Adri Dees van de gemeente Winsum met zijn echtgenote, mevrouw Huisman, weduwe van Hindrik Huisman, die tientallen jaren organist was, de beide predikanten Geert Brüsewitz en Jacob Kikkert, mevrouw D. Sijpkens–Schuiling (102), Femmy Busscher, die de samenwerking met Groningen begeleidde en Trinette Kruizenga – van Mullem, die de correcties op zich had genomen.

Dominee Brüsewitz koos als lezingen voor de dienst een Chassidische vertelling van Martin Buber en Genesis 12, vers 1 tot en met 8. In beide stukken gaat het om verhalen: verhalen die worden doorverteld en die van betekenis zijn voor degenen die ze vertellen en die ze horen. Hij legde in een bevlogen betoog een parallel met het boek Onderweg naar 2019, waarin ook verhalen staan van mensen. Het gaat daarbij niet alleen om bijdragen van predikanten, leden en belangstellenden van de gemeente, maar ook van bestuursleden van de Doopsgezinde Gemeente Groningen en van Femmy Buscher. In het boek staan verhalen over het geloof in de gemeenten en wat dat betekent en betekend heeft voor de schrijvers. De verhalen worden allemaal meegenomen.

In zijn nawoord schetste Hendrik Jan Woltersom hoe de vergrijzende gemeente heel bewust had gekozen voor samenwerking. Uiteindelijk werd dat een samenwerkingsverband met de gemeente Groningen. Hier zijn we 'samen met elkaar', zo vertelde hij. Door de samenwerking werd de eigen horizon beter zichtbaar en ontstond een enorme ruimte. Met deze gedachten op de achtergrond werd besloten tot  de uitgave van het boek, een boek dat eigenlijk ook wel een 'liber amicorum' kan worden genoemd.

Hij bood daarop het eerste exemplaar van Onderweg naar 2019 aan de weduwe van Aizo Betten aan. Op het voorblad van het boek staat namelijk een afbeelding van Menno Simons naar een zeefdruk die Betten in 1995 maakte, en die nu de wanden siert van alle doopsgezinde kerken in ons land. Daarna ontvingen enkele anderen uit handen van Woltersom een exemplaar: Sietsia van Witteveen, Saakjen van Hoorn, Geert Brüsewitz, Jacob Kikkert, Femmy Busscher, Jan Cees Noord, die nog vertelde dat hij zich verheugde op de samenwerking, de subsidieverstrekkers burgemeester Koos Wiersema van de Marne en Ellen van Drooge van de Menno Simonsstichting, Trinette Kruizenga, de oudste aanwezige mevrouw D. Sijpkens en natuurlijk Margriet en Roelf van der Tuuk.

Na afloop van de formele bijeenkomst was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

 


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Eenrum
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl